Công cụ làm việc cá nhân

Địa chỉ liên hệ

 

   - Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203-  233 New South Head           Road Edgecliff -  NSW 2027

 

     - Điện thoại : 932 72 539, 932 71 912

 

     - Fax : 932 81 653

 

     - Email : vnconsul@iinet.net.au

 

     - Code : 00-61-2

 

     - Website: http://www.vietnamconsulate-sydney.org/

 

Mai Phước Dũng, Tổng lãnh sự: 93271912

Đặng Trần Phong, Phó Tổng lãnh sự: 93272539

Trần Quốc Khánh, Phó Tổng lãnh sự: 93272539

Trần Văn Khoa, Phó Tổng lãnh sự: 93272539

Nguyễn Ngọc Anh, Lãnh sự: 93272539

Nguyễn Hoài Thu, Phó Lãnh sự: 93272539

Tạo bởi thao
Cập nhật 20-06-2011

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs