Công cụ làm việc cá nhân

Địa chỉ liên hệ

 

   - Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203-  233 New South Head           Road Edgecliff -  NSW 2027

 

     - Điện thoại : 932 72 539, 932 71 912

 

     - Fax : 932 81 653

 

     - Email : vnconsul@iinet.net.au

 

     - Code : 00-61-2

 

     - Website: http://www.vietnamconsulate-sydney.org/

 

Hoàng Minh Sơn, Tổng Lãnh sự, ĐT: 93271912

Đoàn Thanh Song, Phó Tổng Lãnh sự, ĐT 93272539

Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Phó Tổng Lãnh sự, ĐT 92116664

Trần Văn Xuyến, Lãnh sự, ĐT 9327539

Nguyễn Hoàng Giang, Lãnh sự, ĐT 93272539

Phan Diệu Linh, Lãnh sự, ĐT 93272539

Tạo bởi thao
Cập nhật 15-04-2015

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs